İletişimde Beden Dİli

İLETİŞİMDE BEDEN DİLİ

        

Beden dili; vücut duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden oluşan zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle desteklenen “Sözel olmayan” iletişim şeklidir. Beden dili kullanılarak gönderilen sinyaller, neredeyse tamamen bilinçaltı tarafından algılanarak işlenir ve anlamlandırılır.

 

        Yapılan bazı araştırmalar, insan iletişiminin sadece %7’sinin kelimeler aracılığıyla gerçekleştiğini öne sürerken diğer bazı araştırmalar bu oranın %30-%40 civarında olduğunu savunmaktadır. Her iki araştırma sonucuna göre ortak bir kanıya varmak gerekirse; insanlar arasındaki iletişimin asgari %60 azami %93’lük bir oranda beden dili kullanılarak yapıldığı söylenebilir.

 

        İnsanlar konuşurlarken fiziksel hareketlerle konuşmalarını desteklerler. Bazı durumlarda zihinsel (kelimeler) faaliyet daha zor geldiğinden, konuşmalarını daha basit olan fiziksel hareketlerle desteklerler. Tüm bu fiziksel hareketler durum ve hal bildirmekte yardımcı olurlar. İfadeler aynı zamanda kişinin içinde bulunduğu durum hakkında da bilgiler vermektedir.

 

            Bu atölyemizde katılımcılar günlük hayatlarında kendilerini ifade ederken kullandıkları bedensel hareketlerin anlamlarını öğrendikleri gibi, etkili bir iletişim için beden dilinin nasıl kullanılması gerektiğini örnekler üzerinden irdeleme fırsatı bulacaklardır.

 

Bu eğitimimiz atölye ve salon programı olarak 2-4 Saat olarak yapılmaktadır.

 

İlgili

Öğretmen Akademi Eğitim Değerlendirme Ölçeği

Eğitim Değerlendirme Ölçeği

Arduino

Oyun Temelli Blok Kodlama

Çözüm Odaklı Koçluk

Etkili Sunum Teknikleri