Etkili Sunum Teknikleri

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ

 

Etkili Sunum Teknikleri eğitimi ile; öğretmenlerimizin öncelikle meslekî yeterliliklerini arttırmayı, bununla beraber, onların kişisel ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Her ders, bir sunumdur. Bu itibarla öğretmen, sınıfa girdiği andan itibaren dersini en yüksek verimlilikle işleyebilmek için, sunum tekniklerini iyi bilmeli ve bunları sınıfta uygulayabilmelidir.

Eğitimin genel içeriğini; akademik bilgiler yanında, sunum becerileri kazandırmayı hedefleyen etkinlikler oluşturmaktadır. Öğrenme lideri olarak öğretmen, muhatap kitlesini tanıma, onların ilgi ve dikkatlerini derse yoğunlaştırma, dersi bir sunum havasında işleme ve doğru geri bildirimler alabilme konularında bir farkındalık geliştirmiş olacaktır.

Bunun yanı sıra, meslekî hayatın dışında, toplumsal yaşamın bir gerekliliği olarak (STK, dernek v.b. programlarda) ihtiyaç hissedildiğinde, kendi sunumlarını yapabileceklerdir.

Eğitim sonunda öğretmen;

  1. Etkili bir sunum yapmanın önemini bilir, gerekliliğini kavrar.
  2. Hitap edeceği kitleyi bütün yönleriyle tanımanın önemini kavrar, dersini, sunumunu buna göre planlar.
  3. Sunum öncesi sunum sırası ve sunum sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenleri bilir.
  4. Beden dilini doğru ve etkili kullanmanın gerekliliğini kavrar.
  5. Etkili bir power point sunumu hazırlamak için gerekli teknikleri kavrar.

 

Bu eğitimimiz atölye ve salon programı olarak 2-4 Saat olarak yapılmaktadır.

Hizmetiçi Eğitim Kodu: 1.02.01.01.008 (İletişim ve Etkili Sunuş Teknikleri Kursu-30 Saat)

 

İlgili

İletişimde Beden Dİli

Öğretmen Akademi Eğitim Değerlendirme Ölçeği

Eğitim Değerlendirme Ölçeği

Arduino

Oyun Temelli Blok Kodlama

Çözüm Odaklı Koçluk