21 Kasım 2015 Cumartesi

Eğitimde Kahve Molası - 1 Prof. Dr. Selahattin Turan

EĞİTİMDE KAHVE MOLASI
YENİLİKÇİ ÖĞRETMEN ANLAYIŞI, DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE LİDERLİK

SİZ DEĞERLİ ÖĞRETMENLERİMİZ ;

İGEDER sizleri yepyeni ve heyecan verici bir etkinlikle buluşturuyor. Bir dost meclisinde kahveninizi yudumlarken, bilginin sıcaklığını hissedeceğiniz, eğitimciliğinizi sorgulama fırsatı yakalayacağınız, kendinizi yenileme adına özgün fikirlerle karşılaşacağınız, Eğitim ve Eğitimci dünyanızda yeni ufuklara doğru yelken açabileceğiniz bir tura davet ediyoruz sizleri …
Bu haftaki turumuzda bizleri onurlandıracak Prof. Dr. Selahattin Turan hocamız, Öğretmen ve öğretmen adaylarına şöyle sesleniyor;
“Dünyanın en zor ve onurlu işi insan olmak; insanı erdemli, onurlu, bilge ve yetkin kılmaktır. Bütün yüksek uygarlıklar kendilerini insan üzerine yapılandırmışlardır. Türkiye olarak, uygarlık kurma ve yaşatmaya katkı verme iddiamız devam edecekse, eğitim aracılığı ile adil, özgür, özgün ve sorumluluk bilincine sahip “iyi ödev insanı yetiştirmek” zorundayız. Geleceği inşa etmek; onu kurma yeteneğine sahip üstün nitelikli öğretmenleri yetiştirmekle mümkündür. Kendini toplumuyla bütünleştiren ve diğer yandan da dünyadan gözünü ayırmayan üretken, kendini çağının gerektirdiği bilgi, beceri ve kabiliyetlerle donatabilen öğretmenler, hakça paylaşımın gerçekleşebildiği, insanın daha mutlu ve insanlığın daha insani olduğu bir dünya oluşturmada pay ve görev sahibi olabilirler. Toplumlar içlerindeki bilim, ahlak ve irfan önderleri olan öğretmelerin fedakâr çabalarıyla varlığını devam ettirip gerekirse kendilerini yeniden inşa edebilirler. Bu durum öğretmenlerimizin toplum tarafından önemsenmeleri diğer taraftan da onların kendi görev ve sorumluluklarını önemsemeleri ile mümkündür. Muhakkak ki en büyük öğretmen hayat boyu öğrenci olandır.”
2 ayda bir gerçekleşecek etkinliğimizde bu ay sizleri “Yenilikçi Öğretmen Anlayışı, Değişim Yönetimi ve Liderlik” konusu etrafında Öğretmeni konuşmaya davet ediyoruz.

Yer : BYOTELL
(Kozyatağı Mh., Saniye Ermutlu Sokak No:3, Kozyatağı / Metro İstasyonu Yanı)
Tarih ve Saat : 21.11.2015 / 17:30

***Program esnasına cafe break ikramımız olacaktır.

KISA ÖZGEÇMİŞ
[Prof. Dr. Selahattin TURAN; Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde; yüksek lisans ve doktora çalışmalarını 1991–1998 yılları arasında ABD’de Ohio Üniversitesi’nde uygulamalı davranış bilimleri ve eğitimde liderlik alanında tamamladı. 1996 yılında Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi -Mesleki Eğitim Programları- Okul Hukukunda Yeni Gelişmeler Enstitüsü; 1999–2000 yılları arası YÖK-Dünya Bankası destekleri ile ODTÜ Eğitim Fakültesinde düzenlenen ve bilişim teknolojileri/Eğiticilerin Eğitimi sertifika programlarına katıldı. 2004–2006 yılları arasında, Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği Bölüm A [Yönetim, Liderlik ve Organizasyon] Biriminin Uluslararası Komite ve 2005–2007 yılları arasında Uluslararası Eğitim Planlaması Derneği (ISEP)’nin başkanlıklarını yürütmüştür. Turan, birçok ulusal, uluslararası dergilerde editörlük ve hakemlik yapmakta olup, onlarca kitap bölümü ve makalesi bulunmaktadır. 2007-2009 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı; 2000-2009; yılları arasında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm (BÖTE) başkanlığını; 2010-2012 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurucu müdürlüğü (2010-2102 ) görevlerini ifa etmiştir. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekanlığı görevi ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu başkanlığını yürütmektedir.