Öğretmen Akademi

      Çalışma alanlarımız arasında en çok yoğunlaştığımız Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile yapılan “Hizmetiçi Eğitim” protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen İGEDER Öğretmen Akademi faaliyetleridir. 29 Aralık 2015 tarihinden 2019 Mart ayına kadar geçen sürede  ülkemizin 45 ilinde yaklaşık 600 atölyede 18.000 öğretmenimizle atölye çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Katılımcı öğretmenlerin aktif rol oynadığı atölye çalışmalarımız 15 farklı alanda 2 saatlik farkındalık eğitimlerinden 16 saatlik eğitimlere kadar uygulamalı olarak yapılmakta ve eğitimciler tarafından büyük ilgi görmektedir. Eğitimlerimize katılım gösteren eğitimcilerimize 13 farklı alanda yaklaşık 30 arasında Üniversite ve MEB onaylı hizmetiçi eğitim sertifikaları verilmektedir. Haftasonu gerçekleştirilen öğretmen eğitimleri tamamen gönüllülük esasına göre yine öğretmen olarak görev yapan gönüllü formatörlerimiz tarafından verilmektedir.

 

     Bütün çalışmalarımızda olduğu gibi öğretmen akademi faaliyetlerinde de ortak payda öğretmen olmuştur. Çünkü İGEDER olarak eğitimin aslî unsuru olarak öğretmenlerimizi görmekteyiz. 21.yy öğretim becerileri, sınıf yönetimi, liderlik becerileri, yönetim ve organizasyon, eğitim teknolojileri kullanımı, disiplinler arası ilişkiler, ölçme ve değerlendirme, etkinliklerle değerler eğitimi, öğretim teknikleri, öğretim teknolojileri, eğitimde verimlilik vb başlıklar öğretmenin meslekî gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Bütün bunlar öğretmenin niteliğini artırmaya yöneliktir.

 

 

Eğitimler


Eğitim Oyunları


Arduino


Oyun Temelli Blok Kodlama


Çözüm Odaklı Koçluk


Bilinçaltı Süreçlerle Öğrenci Motivasyonu


Sosyal Medya Farkındalığı


Etkinliklerle Değerler Eğitimi


Etkili Sunum Teknikleri


İletişimde Beden Dİli


Eğitimde Drama


Liderlik ve Takım Yönetimi


Akıl ve Zeka Oyunları


Etkili Sınıf Yönetimi