Geleceğin Öğretmeni Akademisi

Geleceğin Değerli Öğretmenleri,

İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği tarafından organize edilen Geleceğin Öğretmeni Akademisine hoş geldiniz.

Geleceğin Öğretmeni Akademisi, eğitim, fen-edebiyat ve ilahiyat fakültelerindeki öğrenciler ile mezun olduktan sonra öğretmen olmayı bekleyen adayların bir araya geldiği interaktif bir etkinliktir.

Geleceğin Öğretmeni Akademisi, öğrencilerin, öğretmenlik mesleğine başlamadan önce ve meslekteki ilk yıllarını deneyimlerken ihtiyaç duydukları konulara göre şekillenen, etkileşimli içeriklerden oluşan bir eğitim organizasyonudur. Geleceğin öğrencilerini tanımak ve anlamak için gerekli bilgi ve beceriler noktasında, geleceğin öğretmenlerine katkı sağlamayı hedefleyen ilk adımdır.

Geleceğin Öğretmeni Akademisinin bilgi, beceri, heyecan ve motivasyon içerikli ilk etkinliğidir.

Bu akademide; mülakat yoluyla seçilecek adayları iki ay sürecek olan ve dört farklı dersten oluşan bir eğitim programı bekliyor. 

 

Amacımız;

• İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği amacına, geleceğin öğretmenleri için öngörülen yeterliliklere uygun bilgi ve becerileri kazandıracak eğitimlerin alınması,

• Katılımcıların kendi aralarındaki etkileşimi artırıcı ders içi ve ders dışı kolektif etkinlikler yoluyla kalıcı iş birliği oluşmasının temin edilmesi,

• Katılımcıların öğretmenlik mesleğine hazır olmalarının ve fark oluşturan öğretmenler olmalarının kolaylaştırılması,

• Katılımcıların çalışma hayatından önce öğretmenliği okullarda deneyimleme fırsatlarının oluşturulması.

 

Program süresince ve sonrasında bize eşlik edecek değerlerimiz

• İrade,

• Esneklik, 

• Süreklilik, 

• Güven, 

• Feraset, 

• Duyarlılık

 

AKADEMİ WEB SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Eğitimler


Liderlik ve Takım Yönetimi


Akıl ve Zeka Oyunları


Etkili Sınıf Yönetimi