Hoş Geldin Öğretmenim Projesi Batman'da Başlıyor

Hoş Geldin Öğretmenim Projesi Batman’da Başlıyor

 

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği işbirliğinde aday öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla Hoş Geldin Öğretmenim Projesi başlatıldı.

 

Hoş Geldin Öğretmenim Projesi ile;

 

- Aday öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak,

- Görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin artırılması,

- Görev yapan öğretmenlerin çağımızın eğitim kavram haritasından haberdar olmalarının sağlanması,

- Görev yapan öğretmenlerin niteliğinin artırılması,

- Görev yapan öğretmenlerin motivasyonlarının artırılması,

- Görev yapan öğretmenlerin yeni eğitim yaklaşımlarını edinmelerinin sağlanması,

- Görev yapan öğretmenlerin, öğrencilerine rol model olmalarının sağlanması,

- Görev yapan öğretmenlerin uyguladığı güzel örnekleri meslektaşlarıyla paylaşarak eğitimde kalitenin artırılmasının sağlanması,

- Eğitime verilmesi gereken değer konusunda il genelindeki farkındalığın arttırılmasını sağlanması amaçlanmaktadır.

amaçlanıyor.

 

Projenin beklenen katkısı;  

İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) ve Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğiyle Batman iline atanan aday öğretmenlerin yeni eğitim yaklaşımlarından ve kuramlarından haberdar edilerek mesleki yeterliliklerini güncellemelerinin sağlanması. İlimizdeki öğretmenlerimizin proje süresince edinecekleri bilgi ve deneyimleri kendi sınıflarında ve yaşamlarında kullanmaları beklenmektedir. İl genelinde eğitime verilmesi gereken önem ve kıymetin artması ve eğitim alanındaki yenilikler konusunda farkındalığın oluşması beklenmektedir.

Bu proje sonucunda doğrudan yarar görecek öğretmen sayısı olarak 60 aday öğretmendir. Proje sürecinde rol alan aday öğretmenlerin, rehberlik psikolojik danışmanların ve zümre başkanlarının proje sonucunda edindikleri bilgi ve deneyimlerini kendi meslektaşları ile paylaşmaları ve öğrencilerine derslerinde yansıtmalarının çarpan etkisi düşünüldüğünde Batman ilinde yaklaşık olarak 6.000 öğretmen ve 100.000 öğrencinin dolaylı olarak etkileneceği, faydalanacağı düşünülmektedir.

Proje süresince katılımcılara yönelik erişi anketi, memnuniyet anketleri, görüş ve öneri anketleri uygulanarak performans göstergeleri izlenip değerlendirilecektir.

 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitim ve seminerler şu şekilde;

 1. WEB 2.0 Araçları ile Etkileşimli Sınıf Tasarımı
 2. Etkinlik Temelli Davranış Eğitimi
 3. İz Bırakan Eğitimci Mahir İZ
 4. Bilinçaltı Süreçlerle Öğrenci Motivasyonu 
 5. Atılganlık-Güvengenlik
 6. Üstün Yetenekli Çocukları Anlamak
 7. Oyun Temelli Eğitim Tasarımı
 8. Etkili Sınıf Yönetimi
 9. Motivasyon
 10. Etkili Sunum Teknikleri
 11. İletişimde Beden Dili
 12. Liderlik ve Takım Yönetimi
 13. Öğretmenlerle Tecrübe Paylaşımı

 

Hoş Geldin Öğretmenim Projesi Aralık 2021- Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olup, 25-26 Aralık 2021 tarihleri arasında WEB 2.0 Araçları ile Etkileşimli Sınıf Tasarımı ve Etkinlik Temelli Davranış Eğitimi gerçekleşecek.