STK OLARAK BİR BAŞKA MEKTEP: İGEDER

       İGEDER Gönüldaşlarımız, Üyelerimiz ve Sevgili meslektaşlarım;

 

2006 yılında öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkı sunmak amacıyla kurulan ve “Yıldızlaşmış Bir Türkiye” ideali için yola çıkan İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) benim için ayrı bir mektep oldu. Özel okul tecrübemiz ve girişimciliğimizle birlikte 2015 Ekim ayından itibaren 6. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendiğim İGEDER’de yeni bilgiler ve beceriler öğrenmemi sağlayan herkese şükranlarımı sunarım.

 

 İGEDER’in yönetim ve organizasyon şekli ile birçok STK ve kurumlara örnek bir oluşum olduğunu düşünüyorum. Yönetim Kurlu Başkanlığı 3 yılda bir Yönetim Kurulu Üyeleri arasında değişir. Eski Yönetim Kurlu Başkanları görevleri tamamlanınca yönetim kuruluna en az 3 yıl daha üye olarak devam ederek tecrübe ve birikimlerini paylaşırlar.

 

 29 Eylül 2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile birlikte mevcut Yönetim Kurulumuz yeni arkadaşlarımızla güçlenmiştir. Yönetim Kurulumuza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum. Yapılan görev dağılımı çerçevesinde İGEDER Yönetim Kurulu Başkanlığını Mehmet Esad DEMİRCİ ve Başkan Vekili görevini de İsmail RAMAZANOĞLU üstlenmiştir. Her iki çalışkan ve üretken arkadaşıma da başarılar dilerim.

 

İGEDER gönüldaşlarımız, üyelerimiz ve sevgili meslektaşlarım;

 

 3 yıllık görev süremiz içerisinde benden önceki başkanlarımızın ve Yönetim Kurulumuzun başlattığı güzel çalışmaları geliştirerek yolumuza devam ettik. Bu süreçte İGEDER Formatör Eğitimcilik sistemi İGEDER için önemli bir açılım olmuştur. Bu hayırlı adımı başlatan Duran CANKATAR ve İsmail RAMAZANOĞLU beyefendiye teşekkür ederim. Formatör eğitimcilerimizle Öğretmen Akademimiz güçlendi. İl il dolaştık. Binlerce öğretmene atölyeler ve salon programları sayesinde ulaştık. Formatör eğitimcilerimizin yetişmesinde emeği geçen eğitimcilerimize, akademisyenlerimize, Dr. Ala El CİRCEVİ’ye ve özellikle de Cahit ŞİMŞEK beyefendiye teşekkür ederim. Aldıkları eğitim sonucu il il dolaşan Formatör eğitimcilerimize teşekkür ederim. İl ve ilçelerimizin akademi taleplerini organize eden icra kurulu üyemiz Süleyman TANRIVERDİ beyefendiye teşekkür ederim. 3 yıl gibi kısa bir süre içinde 81 ilimizin 57’sinde “Öğretmen Akademi” faaliyetleri yaparak toplamda 20.000’e yakın bir öğretmenimizle göz teması kurmanın mutluluğunu yaşadık. Öğretmen Akademimizin ilk açılışını 27 Aralık 2015 tarihinde Pamukova’da ve sonra da 1 Ocak 2016 tarihinde de Kahramanmaraş ilimizde yapmıştık. Sonra çığ gibi büyüdü.

 

 İGEDER ülkemizin ulusal eğitim politikasına yön vermek veya politikacılara eğitimin problem ve çözüm alanlarını göstermek için Zirve, Sempozyum, Çalıştay ve Kongreler yapar. Araştırma yapar ve sonuçlarını paylaşır. “Ne Kadar Erken, O Kadar İyi” diyerek Uluslararası Erken Çocukluk Kongresini Haliç Kongre Merkezinde yaptık. Ülkemizdeki okul öncesi alanla ilgili problemleri ve çözüm yollarını ortaya koyduk. Sonuç bildirisi ile kamuoyuna paylaştık. Kongremizin Bilim Kuruluna ve Bilim Kurulu Başkanı Sayın Selahattin TURAN beye teşekkür ederiz. Kongremizin genel sekreterliğini özveri ile yürüten Mücahit KIBRIS beyefendiye teşekkür ederiz. Her yıl geleneksel olarak Kasım ayında yaptığımız Eğitimde İz Bırakan Eğitimcileri anma panel ve programları, İdeal Okul ve Eğitimde Yeni Model Arayışları Zirvesiİlkokulda Yenilikçi Yaklaşımlar SempozyumuPDR Değişirse Eğitim Değişir ZirvesiNitelikli Öğretmen ÇalıştaylarıTEOG ve Okul Öncesi Araştırma Anketi ve Raporları başlıca gelen akademik çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım.

 

 İGEDER “12 Dev Adam” adeta. Sayıları az ama gönüllü ve takım ruhuna sahip fedakâr arkadaşlarımızın ortaya koyduğu performansın bazılarını paylaştım. Gayret bizden, zafer Rabbimizden dedik ve samimi niyetle yola çıktık. Samimi gayretler tarla faresine yem olmazdı elbette. İşte bu samimi gayretlerimizle MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladık. Gelecekte öğretmen olacak arkadaşlarımıza da el uzatmak için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladık. Çünkü adam adamın gölgesinde yetişir. KYK ile yaptığımız bu protokol yeni açılımlara sebep olacak inşallah.

 

 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine karşıda gece saat 01.32 de bildiri yayınlayarak kınayan nadir STK kuruluşlardan olduk ve üyelerimizle birlikte meydanlarda hain girişime karşı nöbette bulunarak önemli vatan savunması görevini yaptık.

 

 Kısacası İGEDER, tüzel kişiliği ile gizli bir kahramandır. Samimi niyetlerle çalışmaktadır. Makam, mevki ve kullardan takdir beklemenin ötesinde bir gayesi vardır. O da Rabbimin rızasını kazanarak içinde bulunduğumuz ve gurur duyduğumuz milletimize ve coğrafyamıza değer katabilmektir. Dünya barışı bu coğrafyanın huzurunun sağlanması ve gelişmesi ile sağlanacaktır. Bunda en önemli katkıyı irfan ordusu sağlayacaktır.

 

Sevgili Arkadaşlar;

 

 Özetlemeye çalıştığım bu performansı sizlerle yaptık. İGEDER’e inanmış temiz yüreklerle yaptık. Faaliyetlerimize katılan ve bizleri yüreklendiren herkese teşekkür ederiz.

 

 Faaliyetlerimizin Anadolu’da neşvü nema bulmasını sağlayan paydaşlarımıza ve il temsilcilerimize teşekkür ederim. 3 yıllık süre içerisinde İGEDER’in tüzel kişiliğinde kendi gelişim yolculuğuma ayırdığım zaman için destek olan TEKDEN Eğitim Kurumları yönetim kuruluna ve aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 3 yıllık süreç içinde derneğimizin genel sekreterlik vazifesini fedâkarca yapan ve şimdi de derneğimizin başkanlık görevini üstlenmiş M. Esad DEMİRCİ beyefendiye teşekkür ederim. Rabbim binlerce kez razı olsun. İGEDER Yönetim Kuruluna ve İcra Kurulunun her bir değerli üyesine ve dernek personelimize teşekkür ederim. Bu süre içinde tanımaktan ve tanış olmaktan mutlu olduğum İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize, Okul Müdürlerimize, Öğretmenlerimize ve STK başkanlarımıza İGEDER’e teveccühlerinden dolayı teşekkür ederim.

 

 Yeni dönemde İGEDER’in bir üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi olarak hâdimlik yapmaya devam edeceğiz inşallah. Uhdeme verilen Yönetici Akademi eğitimleri ve ERKAM Radyo Eğitim Dünyası programı moderatörlük görevlerimizi yaparak devam edeceğiz. İGEDER ’deki yeni öğrenme ve gelişim alanlarımızla birlikte doğada ve açık alanda eğitim ve beceri kazanma eğitimleri, dünyada orman okulu yaklaşımları da ayrıca benim için yeni bir öğrenme yolculuğu olmuştur. Her geçen gün eğitimde dikkat dağınıklığı, hiperaktivite ve dürtüsel öğrencilerin sayısının arttığı bir ortamda doğanın iyileştirici ve dinginleştirici gücünü yeniden keşfetmemiz gerekir. Hiçbir öğrencimiz geride kalmasın, evet, bununla birlikte özellikle şehir hayatında yaşayan çocuklarımız içinde hiçbir çocuğumuz doğadan uzak kalmasın.

 

 Bulunduğumuz il ve ilçelerin doğal alanlarını açık öğrenme alanlarına nasıl dönüştürebiliriz ? Sorusu ile sizleri başa başa bırakıyor, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

 

 05.10.2018

 

Nuri ÖZKAN

İGEDER 6. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı