İGEDER "AFRİKA" EĞİTİM ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

İGEDER "AFRİKA" EĞİTİM ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

 İGEDER, Hüdâyi Vakfı Yurt Dışı Hizmetleri, Maviay Derneği, Uluslararası Genç Derneği ve Anadolu’nun dört bir tarafından Afrika ziyaretine katılmış öğretmen ve akademisyenlerle Afrika ve Afrika eğitimini konuştuk. Bu yıl Ramazan ayında 30 eğitimci ve 70 üniversite öğrencisi arkadaşımız Afrika’nın 9 ülkesine ziyarette bulunmuşlardı. Ziyaret edilen ülkeler Nijerya, Fildişi Sahilleri, Burkina Faso, Kamerun, Sudan, Gana, Mali, Uganda ve Tanzanya.

 

Çalıştay; İGEDER yönetim kurulu başkanı Duran CANKATAR, Hüdayi Vakfı Yurtdışı Hizmetleri Eğitim Koordinatörü Şuayip BAŞHAN ve Mavi Ay Derneği yönetim kurulu başkanı Fatih PEHLİVAN’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

 

 İGEDER Başkanı Duran CANKATAR, İGEDER olarak eğitimin her türlü kademesine sınır tanımadan katkı sunma arzusunda olduklarını belirtti. “Afrika’ya yaptığımız bu türlü ziyaretler Afrikalı meslektaşlarımızla bir gönül bağı ve güzel bir iletişim kurmaya vesile olmuştur. Amacımız bu bağları daha da kuvvetlendirmektir.” dedi.

 

 Hüdayi Vakfı Yurtdışı Eğitim Koordinatörü Şuayip BAŞHAN konuşmasında, “Eğitimcilerimizin Afrika’ya yönelmeleri, oralara yaptıkları ziyaretler gayet olumlu karşılık bulmuştur. Özellikle belirtmek istiyorum, öğretmenlerimizin yaptığı bu ziyaret vesilesiyle Gana’da 5 tane Afrikalı eğitimci Müslüman olmuştur. Her şeyden öte bu durum bile bu ziyaretlerin amacına ulaşması için yeterlidir.” dedi.

 

 Maviay Derneği başkanı Fatih PEHLİVAN; “Yazın Afrikalı öğretmenlere yapılan çalışmalar hem hizmet hem de eğitim noktasında bölgede olumlu neticeler vermiştir. Afrika’ya olan rahmet ve merhamet nazarıyla bakışımız realitenin önüne geçmemelidir. Olaylara objektif bakmamız gerekiyor. Yapılan çalışmaları planlarken karşı taraf ne yapıyor ne seviyededir bunu çok iyi sorgulamak ve öğrenmek gerekiyor.” dedi.

 

 Devamında oturumlara geçildi. I ve II. oturumda yazın yapılan ziyaretler ve bunların değerlendirilmesi yapıldı. III. Oturum da ise Afrika eğitimine katkı sunacak çalışmalar ve projeler tartışıldı.

 Çalıştay’da, Afrika’ya yapılan insanî yardımların yanında asıl ve hayatî ihtiyacın eğitim olduğu özellikle vurgulandı. Afrika’nın birçok ülkesinde, yeterli öğretmen bulunmadığından veya mevcut eğitimcilerin büyük çoğunluğunun Hristiyanlık üzerine eğitim vermelerinden dolayı Müslümanlar çocuklarını Hristiyanlaşma korkusuyla devlet okullarına göndermemektedirler. Maddi açıdan da kötü durumda olan aileler çocuklarını okutamamakta ve bu durum Müslümanların her açıdan geri kalmalarına sebep olmaktadır. Afrika’ya yapılacak en büyük desteğin Müslüman çocukların okumasına vesile olacak ücretsiz okullar açarak Müslüman çocukların eğitimi desteklemek ve Müslüman eğitimci sayısını artırmaktır. Bu açıdan manevi kardeşlik duygularıyla Türkiye’deki eğitimle ilgili veya eğitime destek veren tüm STK’larımıza büyük sorumluluklar düşmektedir. Herkesin bu şuurla bir taş koymasıyla Afrika insanının geleceğine güzel bir yatırım yapılmış olacağı vurgulandı.

 

 Çalıştay, yapılan değerlendirmelerle nihâyete erdi. Hazırlanan sonuç bildirgesini tüm kamuoyuna saygıyla sunarız.

 

İGEDER YURTDIŞI BİRİMİ

 

1 KASIM 2014

 

1) Afrika için yapılacak her türlü maddi, manevi ve insani yardımlar çok elzemdir ve devam ettirilmelidir.

 

2) Afrika’nın ihtiyaçlarını tamamen karşılayamayız ancak kurumlarımızı ve yapılan hizmetleri daha iyi ve örnek hale nasıl getirebilir, bu düşünülmelidir. Eğitim alanında, eğitim standartları oluşturulmalıdır.

 

3) Afrika ülkelerinde eğitim alanında hizmet edecek çok sayıda eğitimciye ihtiyaç duyulmaktadır. İGEDER bu ihtiyacı karşılamak için öncü olmalı, eğitimcilerimize Afrika’yı tanıtıcı ve teşvik edici çalışmalar yapmalıdır.

 

4) Türkiye’den Afrika ülkelerine yapılan kısa vadeli ziyaretler öğretmen ve eğitimcilerimiz açısından çok faydalı olmuştur. Bunun farklı projelerle devam ettirilmesi gerekir. Yapılacak olan kısa vadeli projeler 15-20 günlük olmalı ve çok kalabalık gruplar olmamalıdır.

 

5) Projenin maliyet ve faaliyet planlaması gidilecek ülke koordinatörleriyle birlikte en az 2 ay önceden ayrıntılı bir şekilde yapılmalıdır.

 

6) Afrika’da görev almak isteyen eğitimcilerimizin; gönüllülük esasına dayanması, kendisine verilecek görevi yapabilecek durumda olması ve en az iki yıl orada kalmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir. Bu noktada tüm eğitimcilerimizin Türkiye’deki özlük haklarının korunabilmesi ve Afrika’da daha rahat çalışabilmeleri için ilgili kurumlarla beraber bir takım çalışmalar yapılmalıdır.

 

7) Afrika’nın eğitim altyapısı elverişli olan ülkeleriyle üniversite ve akademik eğitim alanlarında anlaşmalar yapılarak öğrencilerin karşılıklı olarak buralarda eğitim almalarına imkân sağlanmalıdır. Bu çalışma hem ülkeler arasında bir eğitim transferini sağlayacak, hem de öğrencilere dil ve kültür anlamında ciddi birikim ve tecrübe kazandıracaktır. (SUDAN örneği)

 

8) Afrika’da yerel halkın gelişimine katkı sunacak, kalkınmalarını sağlayacak meslekî eğitimlere çok büyük ihtiyaç vardır. Yerel imkânlar ve insan gücü kaynağı kullanılarak sağlam bir mesleki eğitim kadrosu oluşturulmalıdır. Bunun için istatistiki bir çalışma yapılarak ihtiyaç duyulan alan ve eleman kriterleri oluşturulmalıdır.

 

9) İngilizce, Arapça, Fransızca gibi yabancı dil öğrenme imkanı olan Afrika ülkeleri tespit edilip,dil öğrenmek isteyen öğretmenlerimize belirlenen ülkelerde dil eğitimi verilebilir.

 

10) Afrika’da özellikle eğitim alanında sivil toplum kuruluşlarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması için karşılıklı istişareler yapılıp bu oluşumlara Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları tarafından destek verilmelidir.

 

11) Afrikalı eğitimcilerin kişisel-mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek için belli bir plan dâhilinde Afrikalı eğitimcileri Türkiye’ye davet ederek seminer ve eğitimler verilmelidir. Bu bağlamda İGEDER ve diğer eğitimle ilgili STK’ların bu sürece katkı sunmaları elzemdir. Ayrıca Türkiye’den alanında uzman eğitimcilerin Afrika’ya giderek eğitimler vermesi de faydalı görülmüştür. Bunun için yerel ihtiyaçların belirlenmesi gereklidir.

 

12) Afrika için yapılacak projeler karşılıklı etkileşim ve gelişime katkı sunacak şekilde planlanmalıdır. Bundan sonraki süreçte izleme ve gözlem yapmak dışında Afrika’da daha yeni, çözüm odaklı, lokal projelere ağırlık verilmelidir.