İGEDER EKİBİ

İdris TOPÇUOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Sinan AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmed Esad DEMİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Duran CANKATAR
Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail RAMAZANOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman TANRIVERDİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi

Enes ARAS
İdari İşler Müdürü

Serkan UÇAN
İGEDER Gönüllüsü

Mustafa Yıldırım
İcra Kurulu Üyesi

Nuri ÖZKAN
İcra Kurulu Üyesi

Davut TÜRKKAN
5G Eğitim Atölyeleri Koordinatörü

Emrah AKCAN
Kurumsal Gelişim ve Veri Analizi

Enver GÜNAYDIN
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Koordinatörü

Cemal ŞAHİN
İcra Kurulu Üyesi

Hasan Basri ÇİÇEK
İcra Kurulu Üyesi

MUSTAFA İŞLEK
Koçluk Akademi Koordinatörü

Fatih ERENOĞLU
İcra Kurulu Üyesi

Gökhan BAYAR
İcra Kurulu Üyesi

İlhan ÇÖLKESEN
Ofis Personeli

Hüseyin KÜÇÜK
İGEDER Gönüllüsü

Mehmet NİŞANCI
İGEDER Gönüllüsü

Mücahit KIBRIS
İGEDER Gönüllüsü

Yılmaz ÖZKAYA
Personel