TUZLA EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VİZYONER EĞİTİMCİ ATÖLYE ÇALIŞMASI YAPILDI

TUZLA EĞİTİM YÖNETİCİLERİ

VİZYONER EĞİTİMCİ ATÖLYE ÇALIŞMASI YAPILDI

İGEDER ve Tuzla Milli Eğitim Müdürlüğü ortak çalışması olan okul yöneticilerine yönelik Yönetici Akademi Egitimleri bünyesinde 18 Ekim 2018 tarihinde ikinci eğitimimiz yapıldı. Bu eğitimin konusu okullarda vizyon ve misyon nasıl hazırlanır?  Vizyon ve misyon değerler ile birlikte okulun geleceğine ve başarısına nasıl yön verir ?
Vizyoner Liderlik nedir ?
Bu sorulara cevap arandı. Atölye etkinlikleri ile uygulamalı çalışmalar yapıldı.