TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİNİN BELİRLENMESİNE DAİR

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİNİN BELİRLENMESİNE DAİR

İGEDER (İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği) 2006 yılında Öğretmenlerin kişisel, mesleki ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla gönüllü öğretmenler tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz, Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde değişmez ve asıl unsur olan öğretmenlere, yasalar çerçevesinde imkânlar sunmak, danışmanlık yapmak, uluslararası standartlarda proje geliştirmek suretiyle Türkiye’nin ve insanlığın geleceği olan çocuklarımız ve gençlerimizin eğitimine destek vermek için çalışmaktadır.

Dernek olarak Amacımız, eğitim alanında üstün nitelikli hizmet veren, Türkiye’nin ve dünyanın her yerine yayılmış, geniş kitlelere ulaşmış, eğitim ile ilgili bilimsel araştırma ve raporlar üreten, eğitimde iyi örnekler ile eğitim materyalleri paylaşan özgün bir eğitim hareketi olmaktır.

Ülkemizde son 15 yıldır ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş sistemleri hep tartışılmıştır. Liselerin zorunlu hale gelmesinden sonra da liselere geçiş sisteminin tamamen puana göre olması ve bütün 8.sınıf öğrencilerin puana göre liseye yerleştirilecek olması bu tartışmanın sürekliliğini sağlamıştır. Çünkü sınav baskısının eğitim sistemi ve öğrenciyi olumsuz etkilediği, öğrenci ve veliler de aşırı stres ve kaygıya neden olduğu, anne baba öğrenci ilişkilerini sıkıntıya soktuğu, öğrenci ve velileri okul dışı kaynaklara yönelttiği, aile bütçelerine ek yük getirdiği ve okul öneminin azaltıldığı vb. ile ilgili tartışmalar her zaman yaşanmıştır. Lakin bu tartışmalar ile birlikte son 15 yılda liselere geçiş ve üniversitelere geçişte sınavdan başka bir çözüm de bulunamamıştır. Son olarak TEOG bahsedilen sorunları en aza indirmek adına uygulamaya konulmuştur. TEOG merkezi yazılıların ağırlıklı değer taşıdığı puan sisteminin ortaya konulması aşamasında kamuoyuna müzakereye açılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığımız eğitimciler, eğitim yöneticileri, akademisyenler, veliler ve STK temsilcilerin katıldığı çalıştaylar ve toplantılar düzenlemiştir. Hemen hemen her bölgede yapılan bu çalıştaylar neticesinde geniş tabanlı bir mutabakat sağlanmıştır. Bunun neticesinde de 2013-2014 eğitim yılında uygulanmaya konulmuştur. TEOG’un ilk uygulandığı aşamada kamuoyunda tedirginlik olmakla birlikte LGS, OKS ve SBS’ nin birçok dezavantajını en aza indirmiş olması nedeni ile eğitim ve veli camiası tarafından da kabul görmüştür. Nitekim İGEDER olarak TEOG’un ilk uygulandığı yılda 10 bin veli ve öğretmene yüz yüze yaptığımız anket sonuçlarına bakıldığında da TEOG hakkında öğretmen ve velilerden olumlu sonuç alınmıştır. Bununla birlikte 4+4+4 (12 yıl Zorunlu eğitim) sistemine geçiş liselerin zorunlu hale gelmesini sağlamıştır. Bundan dolayı ve sınavın öğrenci, veli üzerinde ki oluşturduğu olumsuzluklarla birlikte ülkenin her yerinde bütün liselere merkezi sınavla öğrenci yerleştirilmesine devam edilmesinden vazgeçilerek sınavsız geçiş sisteminin gündeme gelmesi de kaçınılmazdı. Yeni müfredatın öğrenciden ve öğretmenden beklentileri dikkate alındığında da bu durum elzem hale gelmişti.

TEOG’un 2017-2018 de açık uçlu sorularla zenginleştirilmesi, sosyal, kültürel faaliyetlerin de dikkate alınması planlanırken öğrenciler, veliler ve paydaşlar bu plana göre hazırlık yapmışken ansızın TEOG’un kaldırılması ile ilgili müzakereler eğitim camiasında, veli kamuoyunda ve eğitimin paydaşlarında kaygılara neden olduğu da bir gerçektir.

İGEDER 10 yıllık birikimi ile bu geçiş süreçlerine öneriler sunabilecek bilgi ve birikime sahiptir. Bu konuda bakanlığımız tarafından yapılacak çalışmalara destek vermeye her zaman hazırız.

Bu çerçevede;

1-2017-2018 eğitim yılında temel eğitimden ortaöğretime geçişte mevcut TEOG sisteminin kaldırılmasıyla birlikte kamuoyu ve eğitimin paydaşlarında oluşan kaygının bir an önce giderilecek adımların atılmasına,

2-Bakanlığımızın okullardaki eğitim kalitesini görmek ve eğitim sürecini izlemek ve değerlendirmek amacı ile merkezi yazılılar sisteminin uygulamasının uygun olacağına.

3-Liselere geçiş sisteminin; Üniversiteler, eğitimciler, eğitim yöneticileri veliler ve öğrencilerle ve ilgili STK temsilcilerle müzakere edilecek ortamlar oluşturulup daha kalıcı, sürekli ve ortak akla dayalı bir geçiş sisteminin çıkmasının taraftarıyız.

Kamuoyuna saygı ile arz olunur.

20.09.2017

İGEDER YÖNETİM KURULU