SINIF ÖĞRETMENLERİ ZİRVE BİLDİRİLER

SINIF ÖĞRETMENLERİ ZİRVE BİLDİRİLERİ

Sınıf Öğretmenleri Zirvesi

ÖRNEK DERS İŞLENİŞİ VE MÜZAKERESİ

Komisyon

İGEDER YAYINLARI

Eğitimde kalitenin arttırılması hususunda sorumluluk büyük ölçüde eğitim politikacılarına ve öğretmenlere düşmektedir. Bu prensipten hareketle öğretmenlerin bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşmaları için ortamlar hazırlayan İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER), ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine destek olmak amacıyla 2006 yılında kurulmuştur.

Öğretmenlerin proje üretmeleri ve geliştirmeleri için imkânlar oluşturan, böylece onların meslekî gelişimlerine de katkı sağlayan İGEDER, pek çok faaliyetinin yanı sıra çeşitli zirveler tertip ederek öğretmenleri bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Sınıf Öğretmenleri Zirvesi adı ile sizlere ulaşan bu kitap Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin gönüllü çabalarının bir semeresidir. 25 Nisan 2009 tarihinde düzenlenen zirvede öğretmenler farklı uygulama ve anlayışlarla daha verimli bir eğitimin nasıl yapılacağı konusunda çeşitli tebliğler hazırlamışlardır.

Bu kitapla “Sınıf Öğretmenleri Zirvesi”nde sunulan tebliğler, seminerler ile toplanan çalıştayların notları, tespit ve öneriler bütün öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının istifadesine sunulmuştur.

KAVRAM ÖĞRETİMİNDE BULMACANIN YERİ – İsmail GÜNDAY
AHLÂK ÖĞRETİMİNDE EMPATİNİN YERİ VE ÖNEMİ – Melek ERKEN
DENEY VE ETKİNLİKLERLE MADDEYİ TANIYALIM – Mehmet Çağrı GÖK
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL MATERYALLERİN KULLANIMI – İsmail Soner UNAN
SİLGİSİZ EĞİTİM – Mehmet Salih YAŞAR
EĞİTİMDE FARKLI UYGULAMALAR – Hüseyin AKAR
FIKRALARLA MATEMATİK EĞİTİMİ – Ayhan SERT
SEMİNER – SINIF ÖĞRENMELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ – Prof. Dr. Selahattin TURAN

ÇALIŞTAY: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ YÖNETİLMESİ

SONUÇ BİLDİRİSİ

İGEDER Kitapları: 3
Yayın Yılı: 2009
Kitap Kağıdı
104 sayfa
Karton Kapak
Dili: TÜRKÇ