III.REHBER ÖĞRETMENLER ZİRVESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

İGEDER’ in düzenlemiş olduğu III.Rehber Öğretmenler zirvesini gerçekleştirdik.

Teması  “Ben”lik ten “Biz”liğe Doğru (İnsanların En Hayırlısı İnsanlara faydalı olanıdır.)olan ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında çalışan öğretmen ve uzmanlar olarak İGEDER Koordinatörlüğünde “Biz” Nesli yetişebilmenin paylaşıldığı bir ortamla bir araya geldiğimiz zirve Başarıyla gerçekleştirildi.

Programda Prof. Dr. Halil EKŞİ  “Psikolojik Danışmanlar ve Değerler Eğitimi” , Doç. Dr. Ahmet ŞİRİN “Yeni Kuşak ve Narsizm” , Klinik Psikolog Mehmet DİNÇ “Biz Nesli Yetiştirmede Bize Düşenler” Konularıyla Katkıda Bulunmuşlardır.

Prof. Dr. Halil EKŞİ  “Psikolojik Danışmanlar ve Değerler Eğitimi” Konusunda Değerler eğitimindeki temel sorunları öğretmenlerin bu konudaki öğrencilere yaklaşımları, duygusal eğitimin önemini belirterek kısa süreli ve devamsız eğitimlerin temel insani değerlerin kazandırılmasında yetersizliğine vurgu yapmıştır. Konuşmasında devamla “rehber öğretmenlerin bu konudaki amaçlarının temel insani değerler ve kişilik niteliklerine uygun eğitimler alıp, bunu öğrencilerine aktarmalarıdır. Böylece sorunların çözümüne katkıda bulunabilirler”

Ayrıca” Dünyada verilen değerler eğitimi toplum+birey merkezli global eğitimdir. Temel yaklaşımlar ise Değerler eğitiminde belirginleştirme, demokrasi kültürü, birleştirici bütünleştirici özelliğinden de bahsetmiştir.” Yine sorunların çözümünde temel yaklaşımın okulların kendine ait değerler eğitimi programının olmasının önemli olduğunu belirtmiştir. “Değerler eğitiminin temel hedefinin okulda olumlu bir atmosferi oluşturmak olduğunu da vurgulamıştır.

Doç. Dr. Ahmet ŞİRİN “Kişiliğin tanımı ve kişiliği etkileyen faktörler anlatımı ile konuya başlamış, Kişisel bozuklukların sebebi kişinin kendisiyle ve çevresiyle yaşadığı uyum bozukluklarından oluştuğunu belirterek aşırı uyumlu oluşunda bazı bozukluklara neden olabileceğini belirtmiştir.

Kişilik bozuklukları türlerinin neler olduğunu anlatarak nasıl ortaya çıktığı ile ilgili bilgiler vermiş ve konuyu narsizm e bağlayarak öğrencilerde görülen narsist davranışların nedenleri sonuçları ve alınabilecek çözüm önerileri konusunda bilgilendirmede bulunmuştur.

Klinik Psikolog Mehmet DİNÇ “Biz Nesli Yetiştirmede Bize Düşenler” konusundaki sunumunda kalp temizliğinin önemi bunun için dikkat edilmesi gereken algıların seçimi, bilgiye ulaşmada ve kullanmada seçici olmanın önemine değinmiştir. Hodgamlık ve diğergam olabilmenin önemi, anlamlı bir hayat yaşamanın değeri, toplumda olan ahlaki kanserlerden korunma yolları, ve insanın insana muhtaçlığının içeriği hakkında ayrıntılı ve örneklendirici bilgiler sunmuştur.

Son olarak değişimin ne anlam ifade ettiği ve nasıl gerçekleşeceğini de anlatmıştır.

70 civarında katılımın olduğu , Programa Eğitimcilerin yanı sıra Eğitimci Adayları olan Eğitim Fakültesi Öğrencileri de Katılmışlardır.

Bu Zirve ile birlikte bu konunun hassasiyeti bir kez daha vurgulanmıştır.

 

III.Rehber Öğretmenler zirvesi Sonuç Bildirisi

Biz nesli ve değerler eğitimi konusunda eğitim ortamlarında sorumlu eğitimciler dahil tüm çalışanların ortak ve sorumlu hareket etmesi gerektiği vurgulandı,

“Psikolojik Danışmanlar ve Değerler Eğitimi” Konusunda Değerler eğitimindeki temel sorunları öğretmenlerin bu konudaki öğrencilere yaklaşımları, duygusal eğitimin önemini belirterek kısa süreli ve devamsız eğitimlerin temel insani değerlerin kazandırılmasında yetersizliğine vurgu yapmıştır.

Okullarda Rehber öğretmenlerin Değerler Eğitimi konusunda amaçlarının temel insani değerler ve kişilik niteliklerine uygun eğitimler alıp, bunu öğrencilerine aktarmalarıdır.

Değerler Eğitim konusunda Temel yaklaşımların ise Değerler eğitiminde belirginleştirme, demokrasi kültürü, birleştirici bütünleştirici özelliği vurgulanmıştır.

Sorunların çözümünde temel yaklaşımın okulların kendine ait değerler eğitimi programının olmasının önemli olduğunu belirtmiştir. “Değerler eğitiminin temel hedefinin okulda olumlu bir atmosferi oluşturmak olduğunu da vurgulamıştır.

Değerler eğitiminin, kişinin kendisiyle ve çevresiyle yaşadığı uyum içerisinde bir eğitim almasıyla gelişebileceği vurgulanmıştır.

Değerler eğitiminin Kişilik bozuklukları türlerinden özellikle narsizm ve öğrencilerde görülen narsist davranışların nedenleri sonuçları ve alınabilecek çözüm önerileri konusunda bilgilendirmede bulunmuştur.

“Biz Nesli Yetiştirmede Bize Düşenler” konusundaki sunumunda kalp temizliğinin önemi vurgulandı, bunun için dikkat edilmesi gereken algıların seçimi, bilgiye ulaşmada ve kullanmada seçici olmanın önemine değinmiştir. Hodgamlık sorunu ve diğergam olabilmenin önemi, anlamlı bir hayat yaşamanın değeri, toplumda olan ahlaki kanserlerden korunma yolları, ve insanın insana muhtaçlığının içeriği hakkında ayrıntılı ve örneklendirici bilgiler sunulmuştur