İGEDER Bulgaristan Din Dersi Öğretmenleriyle Buluştu!

İGEDER BULGARİSTAN DİN DERSİ ÖĞRETMENLERİYLE BULUŞTU!

Baş Müftülüğün daveti üzerine Bulgaristan’da İslam Dini dersi veren 50 kadar öğretmene seminer programı yapılmıştır.
İki gün süren seminerde dernek başkanımız Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ “Din Dersi Eğitiminin Türk Eğitim Sistemindeki Yeri”ni tanıtmış, danışmanımız Muhammet YILMAZ ise “Din Dersleri ve Ahlak Eğitimi” konulu seminerini sunmuştur.

Bulgaristan Eğitim Bakanlığından ve Ortodoks kilisesinden yetkililerin katıldığı programda ders uygulamaları da sunularak öğretmenler arasında paylaşımlarda bulunulmuştur.
Program sonunda seminere katılan öğretmenler tarafından aşağıda bulunan deklarasyon kaleme alınarak yayınlanmıştır:

D E K L A R A S Y O N

BULGARİSTAN CUMHURİYETİ BAŞMÜFTÜLÜĞÜ VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN  İSLAM DİNİ DERSİSEMİNERİNE KATILAN ÖĞRETMENLERDEN

(13-14.09.2011 Y.) DOSPAT ŞEHRİ

Bizler din dersi öğretmenleri olarak iki gün içerisinde yaptığımız dördüncü seminer katılımcıları, toplum adına aldığımız görev, Dinimiz ve bizleri Yaratanın verdiği sorumluluğundan dolayı, aşağıdaki gösterilen tekliflerimizi deklare etmekteyiz:

1. Başmüftülük yönetmenliği aktiv şekilde – „Din dersinin” eğitim statüsünün serbest ve mecbur seçenekli  durumdan, mecbur dersler arasında yer almasının mücadelesini devam ettirmeli.

2. Milli Eğitim Bakanlığının – „Din dersi” öğretmeninin, diğer öğretmenlerle eşit duruma getirilmesinin talebi devam ettirilmeli.

3. „Din dersinin”  kendine has özenliğinden dolayı ve edinilen tecrübe sonucu, uzman olarak yetişmiş elemanlarımız olduğunu göz önünde bulundurarak, bölge ve Milli Eğitim Kurumlarında, hizmet verme talebinde bulunulmalı.

4. „Din dersi” kitaplarının yeniden düzenlenerek daha yararlı ve kullanımlı duruma getirilmesi hızlandırılmalı. Çocukların ilgisini arttırmak amacıyla – DVD, SD ve yardım kitapçıkları basılmalı.

5. Geçmiş seminerlerin, yarar ve faydalarını göz önünde bulundurarak, Başmüftülük ve Eğitim şübe müdürlüğü, diğer dini toplulukların ortaklığında ve Milli Eğitim Bakanlığının uzman katılımıyla, seminerler hazırlanmalı.