İGEDER EKİBİ

Mehmed Esad DEMİRCİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Nuri ÖZKAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi

İdris TOPÇUOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Duran CANKATAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman TANRIVERDİ
Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretmen Akademi Koordinatörü

Cemal ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Enes ARAS
Dernek Müdürü

Davut TÜRKKAN
5G Eğitim Atölyeleri Koordinatörü

Enver GÜNAYDIN
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Koordinatörü

MUSTAFA İŞLEK
Formatör Eğitimciler Koordinatörü

Ömer Faruk TURAN
Eğitim Teknolojileri ve Sosyal Medya Koordinatörü

İBRAHİM ALTUN
Eğitim Yönetimi Koordinatörü

Gökhan BAYAR
İcra Kurulu Üyesi

Mustafa Yıldırım
İcra Kurulu Üyesi

Emrah AKCAN
5G Akademi Koordinatörü

Fatih ERENOĞLU
İnsan Kaynakları Koordinatörü

İsmail RAMAZANOĞLU
İGEDER Gönüllüsü

Mücahit KIBRIS
İGEDER Gönüllüsü