DRAMA ATÖLYESİ

DRAMA ATÖLYESİ

İGEDER ÖĞRETMEN AKADEMİ

DRAMA ATÖLYESİ

06.01.2018 / ÜSKÜDAR

KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

“Hayat = iş + oyun”   Einstein

“Çocuk oyunla büyümelidir.”   Eflatun

“Oyun aslında akıldadır, ancak çocuk oyunla akıllanır.”   Mevlana

Drama Hayatın Provasıdır….

Eğitici Drama, interaktif bir eğitim metodu olup  yaparak, yaşayarak öğrenme yöntemidir.  Drama bir olayı, oyunu, yaşantıyı tiyatro tekniklerinden yararlanarak, geliştirerek canlandırmaktır. Eğitici  Drama, tiyatro ve eğitim teknikleri temelinden inşa edilen bir yöntemdir. Eğitici dramanın özünü “oyun” ve “canlandırma” oluşturur. Çocuğunuz, olay, olgu, yaşantı ve bilgileri bu oyunsu süreçte yeniden yapılandırır; hayal gücünü,  farklı bakış ve değerlendirme olanaklarını keşfeder.

Eğitici drama bir grup çalışması içinde, öğrencilerin bir yaşantıyı, bir kavramı, ders ünitelerinden belli konu ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini sağlayan bir süreç, eğitsel bir ortamdır. Drama sürecinde çocuk; gözlem, deneyim, duygu ve bilgilerini canlandırarak yaşar.

Fakat Drama “tiyatro” değildir. Bir metne bağlı çalışma ortaya konulmaz.  Dolayısıyla çocuklardan bir oyuncu performansı beklenilemez. Temel amaç  gösteri yapmak değil; işlenen konunun süreç içindeki canlandırmalarla anlaşılması, kavranması ve uygulanmasıdır.  Eğitici drama için sonuç (gösteri) değil süreç önemlidir.

Eğitici drama süreçlerimizde her çocuğun ulaşmasını ve geliştirmesini beklediğimiz temel kazanımlar şunlardır:

 • İletişim Becerileri ( Kişisel-Sosyal-Kurumsal)
 • Kendini İfade-Özgüven
 • Sorumluluk Becerisi ve Ekip Çalışması
 • Empati Becerisi
 • Problem Çözme Becerisi
 • Yaratıcılık ve Estetik Gelişim
 • Olumlu Düşünme-Önyargıların kırılması

Sonuç olarak;  Oyunla ve drama çalışmaları ile çocuklar kendilerini özgürce ifade edeceklerdir. Çocukların isteklerini, korkularını, düşüncelerini, hayallerini, beklentilerini yetişkinlerin baskısından kurtularak ifade etme özgürlüğüne ulaştıracak eğitici drama etkinlikleri, şüphesiz onları daha sağlıklı ve daha mutlu kılacaktır.

 Eğitimin İçeriği Nedir ?

Drama,

Dramanın aşamaları,

Drama Teknikleri  (Örnek Uygulamalarla),

Drama planı

 Kime Uygulanır ?

Okul  Öncesi  eğitimi yapmakta  olan tüm eğitimcilere katılımcı sayısı 20’yi geçmemesi koşuluyla uygulanır.

 Ne Kadar Sürer ?

6 saat  (Bir Gün)

 Eğitim Ne Kazandırır ?

Eğitimcinin kazanımları;

 • Drama’nın ne olup ne olmadığını öğrenir.
 • Drama aşamalarını öğrenir.
 • Drama tekniklerinin bir kısmının uygulamasını kavrar.
 • Drama tekniklerini ders içinde uygular.
 • Öğrenciyi farklı özellikleriyle keşfeder.
 • Öğrencilerin İhtiyacı olan öğrenme biçimini fark eder.
 • Eğitici drama ile tiyatro ve dramatizasyon arasındaki farkları ayırt eder.
 • Öğrencilerin aktif öğrenmelerine imkân sunan drama becerilerini geliştirir.
 • Bir konuyu farklı disiplinler arasında daha rahat ilişkilendirebilir.
 • Derslerde vücut dilini ses ve mimiklerini doğru kullanır.
 • Öğrencilerle daha iyi iletişim kurabilme yeteneğini geliştirir
 • Konu kazanımlarını sağlayabilen uygulamalar yaptırabilir.

DERS İŞLEYİŞTE NEDEN DRAMA YÖNTEMİ  ?

Nerede uygulanırsa uygulansın bir öğrenme yöntemi, kendini ifade etmede bir araç ya da bir sanat biçimi olmasıdır. Drama süreçlerinde bir öğrenme, etkileşim sağlama, sosyalleşme ile birlikte güven kendine saygıyı geliştirir. Ayrıca bir topluma ait olma ya da bir grubun üyesi olmanın getirdiği bir güç, iletişim ve problem çözme yetilerinin de geliştirilmesini sağlamasıdır.

Amaç; Çocukların kendilerini ifade edebilme,beden dilini kullanabilme ve iç dünyalarını rahatça dışa vurabilmeleri üzerine egzersizlerle onları yönlendirmek ve geliştirmek,

Böylece; İlkokul çağından itibaren birey olmanın ne demek olduğunu,insan ilişkilerini anlamalarını, kendileriyle ve çevreleriyle barışık olmalarının onlara katacağı artıları göstermek ve sağlamak,

Sonuçta; Drama egzersizleriyle öğrendiklerinin tamamen insan gelişimiyle ilgili olduğunu göstermektir.

Furkanın Değerler metni :

(Eğitim ve öğretim teknikleri, günümüz öğrenci profiline uygun olarak sürekli yenilenmektedir. Artık çocuklar; öğretmenin aktif, kendilerinin ise pasif olduğu bir ders ortamında ele alınan konuları anlamakta ve sonuçlar çıkarmakta güçlük çekmektedir. Toplum bilimcilerin “Dijital Yerliler” olarak adlandırdığı bu yeni nesil, teknoloji ile doğmakta ve yaşamının ilk dönemlerinden itibaren teknolojik ürünleri en ince ayrıntısına kadar kullanmaktadır. Tablet bilgisayarların, akıllı telefonların ve internetin renkli, sürekli gelişen ve heyecan dolu dünyası, çocuklarımızı her geçen gün daha da kuşatmaktadır. Birçoğu dersin çok kısa bir zaman diliminde dikkatini canlı tutabilmekte, çabuk sıkılmakta ve dolayısıyla kişisel gelişimleri ile şahsiyet eğitimleri için mühim olan bilgi, beceri ve alışkanlıkları gerektiği şekilde kazanamamaktadır. Fakat başta dinî, millî ve manevî erdemlerimiz olmak üzere, herhangi bir bilgi, düşünce veya davranış çocuklara; oyun, etkinlik, drama, hikâye, örnek olay, kısa film veya video sayesinde daha kolay ve etkili bir şekilde kazandırılabilmektedir.

Bu eğitimde etkili bir şahsiyet eğitimi için gerekli olan erdemleri, eğitimcilerin ve öğrencilerin zihinlerinde somutlaştırmaya yönelik faydalı ve pratik uygulamalar ile materyaller paylaşılmaktadır.)

Diyanet metni :

Dünyamızın yaşadığı değişim, değerler eğitimiyle ilgili çalışmaları bir zorunluluk haline getirmiştir. İnsanlığın dini ve milli değerlere yabancılaştığı, anlam ve amaç boş luğu yaşadığı günümüz dünyasında pek çok ülke, bu durum için çareler arayarak, bu alana yönelik faaliyetlerini hızlandırmışlardır.

Ahlaki eğitimin 4-6 yaş grubu çocukların şahsiyet oluşumunda ve sosyo-kültürel kimlik gelişimindeki etkisi, çocuğun bu dönemde, ahlâk ve inanç muhtevalı eğitimini ihtiyaç haline getirmektedir. Bu yaş döneminde, çocuğun Ahlaki nitelikli ilgi ve merakının gelişi güzel bir şekilde cevaplandırılması veya cevapsız bırakılması, ileriki yaşlarda Ahlak (din) ile alakalı birtakım olumsuz düşünce ve davranışların oluşmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla çocukların ihtiyacı olan dînî ve ahlaki eğitimin, hedef kitlenin temel özellikleri göz önünde bulundurularak pedagojik ilkeler çerçevesinde verilmesi gerekmektedir.

Yapacağımız Eğitimde, 04-06 yaş grubu çocuğun gelişim özellikleri, din eğitimi verirken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır.

 

“Her çocuk sanatçıdır. Asıl mesele büyüyünce de sanatçı kalabilmektir.”  Pablo Picasso

“Bütün öğretim, oyun ve eğlenceye dayanmalıdır.”  Fenelon

“Oyun insanoğlunun ilk bilincidir.” John Paul

Okul öncesi drama ile din eğitimi Konularımız

 • Allahı Seviyorum
 • Sevgi ve merhamet
 • Peygamberimi seviyorum
 • Kitabımı seviyorum
 • Kainatı Seviyorum
 • Saygı
 • Görev ve sorumluluk
 • Adalet
 • Yardımlaşma ve paylaşma
 • Sabır
 • Güvenilirlik ve doğruluk
 • İyilik
 • Dua şükür ve özür dileme

 

KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ