5G AKADEMİ

5G AKADEMİ

 

Geleneklerinden beslenerek Geleceği kurgulayan, Gelişime açık, Eğitim Gönüllüsü bir Gençlik yetiştirmek için kurulan akademiyiz. 5G, Türkiye’de kuram ve uygulamanın birlikte yürüdüğü en etkili eğitim akademisi olmak için çalışıyor. 5G Akademi olarak hedefimiz; kaliteli, şahsiyetli, vatanperver ve vakarlı bir avuç genç yetiştirmektir. Bir mütefekkir diyor ki: “Hâkim milletlerle mahkûm milletler arasında bir gram fark vardır. O da iyi yetişmiş bir avuç insandır.” 5G, iyi insanların, gücüne ve geleceğine inanıyor, Dünya’nın ve insanlığın sorunlarının, iyi imkânlar ile değil iyi yetişmiş insanların eliyle çözüleceğini inanıyor, bu inançla çalışıyoruz. 5G Akademi eğitimleri 2+1 şeklinde yürütülen programlardır.  Adaylar, 2 yıl eğitim dönemi, 1 yıl STK, Özel Okullar ya da MEB Okullarında branşa göre staja tabi olacaklardır. Akademide, eğitim fakültesi öğrencilerinin; akademik, kişisel, kültürel ve sosyal girişimcilik yönlerine katkı sağlayacak programlar yapılmaktadır.

 

5G Akademi programına dahil olan öğrenciler;

-Mesleki Gelişim Programları

-Kişisel Gelişim Seminerleri

-Sosyal Sorumluluk Projeleri

-“Öğretmenin İzinde” Serüveni

-Staj

-Tecrübe Konuşuyor

-Sertifikalı Eğitimler’den ücretsiz bir şekilde yararlanıp, gelişimlerine katkı sağlayacaktır.

 

“5G Akademi bünyesinde verilen eğitimlerin tamamı ücretsizdir.”

Eğitimler


Eğitim Oyunları


Arduino


Oyun Temelli Blok Kodlama


Çözüm Odaklı Koçluk


Bilinçaltı Süreçlerle Öğrenci Motivasyonu


Sosyal Medya Farkındalığı


Etkinliklerle Değerler Eğitimi


Etkili Sunum Teknikleri


İletişimde Beden Dili


Eğitimde Drama


Liderlik ve Takım Yönetimi


Akıl Oyunları


Etkili Sınıf Yönetimi