5G AKADEMİ

Eğitimler


5G Eğitim Değerlendirme Ölçeği


Eğitim Oyunları


Arduino


Oyun Temelli Blok Kodlama


Çözüm Odaklı Koçluk


Bilinçaltı Süreçlerle Öğrenci Motivasyonu


Sosyal Medya Farkındalığı


Etkinliklerle Değerler Eğitimi


Etkili Sunum Teknikleri


İletişimde Beden Dili


Eğitimde Drama


Liderlik ve Takım Yönetimi


Akıl Oyunları


Etkili Sınıf Yönetimi